Alsat mëson emrat e propozuar nga BDI për drejtor të ndërmarrjeve publike.

Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Maqedonisë – Infrastruktura, Festim Halili.

Byroja për Furnizime Publike, Elvadina Dika;

Agjencia për Investime të Huaja, Arben Vila;

Drejtoria Rrugët e Maqedonisë, Armir Sadiku;

Drejtoria e Klinikës së Gjinekologjisë, Ajrulla Mustafa;

Banka për Zhvillim, Faruk Ismaili.

Zonave për Zhvillim Industrial dhe Teknologjik, Pajazit Lika.